Dni trzech kultur (zdjęcia i wideo)

Fot. Tomasz Gaudnik

Przez trzy dni mieszkańcy Szczebrzeszyna i turyści mogli zapoznać się z kulturą żydowską, prawosławną i katolicką. Odbywały się bowiem Dni Trzech Kultur.

Przed II wojną światową te trzy kultury żyły na co dzień obok siebie.
Dni kultur przypomniały tą wielokulturowość Szczebrzeszyna. Pierwszego dnia poświęconemu kulturze żydowskiej otwarto wystawę grafik synagog i cerkwi Krzysztofa Suszka. Były też wykłady na temat trzech religii i wspaniały koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Jacka Ścibora (vocal) i Jolanty Munch (piano) oraz z narracją Stefana Munch. Wieczorem na rynku miejskim odbył się koncert muzyki klezmerskiej zespołów „Kelcer Kapelle” i „Rzeszów Klezmer Band”. Na koniec była projekcja filmu pt. „Yentl”.

Kolejny dzień poświęcony był kulturze prawosławnej. Rozpoczął się on w cerkwi Boską Liturgią z oprawą muzyczną chóru „Echo Puszczy”. Była także wystawa oryginalnego krucyfiksu i ikon pochodzących z dawnej szczebrzeszyńskiej cerkwi, które obecnie znajdują się w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Zaprezentował je i opowiadał o nich dr Piotr Kondraciuk. Wykład na temat „Istoty prawosławia” wygłosił z kolei arcybiskup Abel. Później na rynku miejskim były koncerty muzyki cerkiewnej w wykonaniu zespołu wokalnego „Kuranty”  i znakomitej grupy folkowej „Kalinka” z Białegostoku.

Dzień katolicki rozpoczął się w kościele p.w. św. Mikołaja od montażu słowno – muzycznego w wykonaniu znanego aktora Jerzego Zelnika. Następnie była Msza Święta, a po niej Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej „Śpiewając w drodze”. Wieczorem odbył się koncert ewangelizacyjny w wykonaniu zespołów „Testimonium” i Gospel Rain”.

W dniach kultur uczestniczyło wielu turystów i mieszkańców.

Zobacz fragmenty wideo z dni kultur w Szczebrzeszynie :

Zdjęcia :