reklama

Mieszkańcy wybrali nową nazwę dla ulicy XXX-Lecia PRL – Szczebrzeszyn.info – wiadomości, informacje, reportaże, wywiady, zdjęcia, wideo

Foto: Tomasz Gaudnik

W czerwcu br. Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie opublikował na swojej stronie ankietę skierowaną do mieszkańców Szczebrzeszyna z prośbą o wybranie jednej z czterech propozycji nowej nazwy dla ulicy XXX-Lecia PRL. Zmiana nazwy związana jest z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Mieszkańcy mogli głosować przez Internet jak też w sposób tradycyjny wypełniając papierową wersję ankiety, która była dostępna w ratuszu. Do wyboru były cztery nazwy dla ulicy: Józefa Brandta, Jana Pawła II, Szkolna i Zofii Warchałowskiej.

Większość głosujących opowiedziała się za ul. Szkolną, na drugiej pozycji była Jana Pawła II, a trzecie miejsce zajęła propozycja ulicy Józefa Brandta.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w Szczebrzeszynie 25 lipca, radni zatwierdzili uchwałę zmieniającą nazwę ul. XXX-Lecia PRL na Szkolną.

Mieszkańcy z tej ulicy obawiają się kosztów związanych z wymianą dokumentów na nowe, ale niepotrzebnie. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Art. 5.1 mówi, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. A w Art. 5.2 czytamy, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że na przykład do czasu wygaśnięcia ważności dowodów osobistych nie musowo ich wymieniać na nowe.

Nazwa ulicy XXX-Lecia PRL została nadana uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie 12 czerwca 1972 roku. Jej powstanie związane było z budową nowego osiedla mieszkalnego z wielopiętrowymi blokami.

(GAT)

Czytaj także:

Skomentujesz?

8 odpowiedzi na „Mieszkańcy wybrali nową nazwę dla ulicy XXX-Lecia PRL”

  • Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dotyczy też propagowania pis ?!

  • musowo nie występuje we współczesnych słownikach,
    że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – ale jak ktoś ma prawo jazdy bezterminowe i będzie chciał zmienić, to już drugiego takiego nie dostanie

  • A dlaczego z góry były podane nazwy 4 ulic Dlaczego mieszkańcy sami nie mieli mozliwosci wybrac innych nazw np. ul Bronisława Pietruszyńskiego Człowiek zasłuzony dla Szczebrzeszyna I Polski (twórca zielonych szkół) Mieszkał przy ulicy XXX lecia PRL .

  • Szkolna bardzo prosta i mało ambitna nazwa jak na taką dużą ulicę.Właśnie dlaczego nie np B Pietruszyńskiego?Myślę że dla większości tych mieszkańców za trudna i za długa nazwa do napisania.

  • a co komu przeszkadzała ta XXX-lecia ?!

  • A czemu nie Jana Brzechwy? Gdyby nie on, to o Szczebrzeszynie mało kto by wiedział w ogóle.

  • Przecież już jest od dawna Brzechwy. Za Ogrodową. Miasta nie znasz???

reklama

reklama
OSTATNIO KOMENTUJECIE