REKLAMA

Dni trzech kultur – PROGRAM

W dniach 19 -21 sierpnia odbędą się w Szczebrzeszynie dni trzech kultur : Żydowskiej, Prawosławnej i Katolickiej.

PROGRAM:

19 SIERPNIA (piątek) – DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

15.00 – „Synagogi południowo – wschodniej Polski” wystawa malarstwa Krzysztofa Suszka (Synagoga)

– „Polacy, Rusini, Żydzi. Trzy narody, trzy religie, jedna sztuka.” – prof. Piotr Krasny UJ w Krakowie (wykład)

– „Kobiety w Biblii” – Regina Smoter Grzeszkiewicz (wykład)

-„Miasteczko Bełz” – Jacek Ścibor-vocal, Jolanta Munch-piano (koncert pieśni żydowskich)

-„Imiennik żydowski” i „Słowniczek piśmiennictwa ruskiego” – Regina Smoter Grzeszkiewicz (promocja wydawnictw)

18.00 Koncert muzyki klezmerskiej (Rynek Miejski)

– „Kelcer Kapelie”

– „Rzeszów Klezmer Band”

20.00 Projekcja filmu „Yentl” – wprowadzenie dr Łukasz Jasina „Kultura Liberalna” (dziedziniec UM)

20 SIERPNIA (sobota) – DZIEŃ KULTURY PRAWOSŁAWNEJ

pod honorowym patronatem ks. abp. Abla Popławskiego ordynariusza prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej

10.00 – Boska Liturgia z oprawą muzyczną chóru „Echo Puszczy” i zespołu „Kuranty” (cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP)

14.00 – wystawa zabytków pochodzących z cerkwi w Szczebrzeszynie ze zbiorów Muzeum Zamojskiego (cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP )

– „Istota prawosławia” – abp Abel (wykład)

– „Zabytki z cerkwi w Szczebrzeszynie w świetle nowych źródeł”– dr Piotr Kondraciuk -Muzeum Zamojskie (wykład)

17.00 – Koncert muzyki cerkiewnej i folkowej (Rynek Miejski)

– Męski zespół wokalny „Kuranty”

– Chór „Echo Puszczy”

– Zespół folkowy „Kalinka”

21 SIERPNIA (niedziela) – DZIEŃ KULTURY KATOLICKIEJ

pod honorowym patronatem ks. dr Wacława Depo biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej

10.30 – „Dar i Tajemnica” – Jerzy Zelnik, Robert Grudzień-montaż słowno muzyczny (kościół p.w. św. Mikołaja)

14.00 – Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej „Śpiewając w drodze”- przesłuchania konkursowe (Rynek Miejski)

17.00 – Msza św. z oprawą muzyczną chóru „Preludium” (kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

18.00 – Koncert ewangelizacyjny (Rynek Miejski)

– „Testimonium”

– „Gospel Rain”

Organizatorzy:

– Gmina Szczebrzeszyn

– Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

– Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie

– Parafia prawosławna w Zamościu z filią w Szczebrzeszynie p.w. Zaśnięcia NMP

– Parafia p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

Patronat medialny:

– Katolickie Radio Zamość

– Tygodnik Niedziela

– Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Źródłó : MDK Szczebrzeszyn

ZOBACZ TAKŻE