Rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego

14 stycznia 2017

Od 1 lutego producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych położonych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku będzie realizowany do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2017 rok w dwóch terminach:

Pierwszy termin

Od dnia 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędu w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku t.j. od 1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku.

Drugi termin

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Limit za 1 ha użytków rolnych wynosi 86,00 zł.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł. za 1 litr oleju.

Aby otrzymać zwrot podatku należy wypełnić WNIOSEK, podając w nim takie dane jak: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, NIP (w przypadku podmiotów obowiązanych do posiadania NIP), numer innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość, numer Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. Miejsce zamieszkania i adres/ siedziba i adres producenta rolnego, wielkość powierzchni użytków rolnych, numer konta bankowego (w przypadku zwrotu podatku na rachunek bankowy).

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – dołączyć oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego – spółka nie była i nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie znajduje się w stanie upadłości. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków). Zgoda wyrażona we wniosku w rubryce VIII.

Wypełnione wnioski trzeba złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie (pok. Nr 10) w terminach od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku oraz od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku w godzinach 7.30 do 15.30. (wtorki od 8.00 do 16.00).

Informacje na temat zwrotu podatku można uzyskać pod numerem 84 621095 wew. 330.

One Response to Rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego

  • Rolnicy !!! Składajcie te wnioski jak najszybciej. Może chociaż trochę dostaniecie. Jak się nie pośpieszycie to gmina odpowie Wam tak jak z solarami. Pierwsza grupa się załapała i na tym koniec. Następni, którzy zanieśli podania z prośbą o dotację na montaż usłyszeli, że mogą sobie pisać, ale to nic nie da, bo urząd nie jest już tym zainteresowany, nie ma już następnej listy oczekujących. Mają rację. Taki „luksusy” nie dla wszystkich.