Bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciwko pneumokokom

14 listopada 2016

Ruszył program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z województwa lubelskiego. Szczepienia będą realizowane do 14 grudnia.

Rozpoczęła się akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 roku życia mieszkających na terenie woj. lubelskiego. Jest to pierwszy wariant „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”, który w całości finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Na zaszczepienie ok 700 dzieci przeznaczono 199 810 pln. Dla rodziców to szansa, aby bezpłatnie ochronić swoje pociechy przed bakteriami, które wywołują takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych czy posocznicę zwaną sepsą. W tym roku akcja potrwa tylko do 14 grudnia. Warto, aby rodzice skorzystali z tej możliwości, szczególnie teraz, w okresie wzmożonych zachorowań na grypę, ponieważ wirus ten obniża odporność maluchów i toruje drogę do infekcji pneumokokowych. Jedyną skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są właśnie szczepienia. W ramach programu dzieciom podawana jest szczepionka 13-walentna, stanowiąca w tej chwili najszerszą z dostępnych na rynku ochronę przed pneumokokami. Koordynatorem programu jest Centrum Medyczne Luxmed we współpracy z Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców. Szczepienia realizowane są w 49 przychodniach POZ na terenie całego województwa. Więcej informacji na temat samego programu oraz adresy placówek szczepiących dostępne są na stronie www.luxmedlublin.pl oraz pod numerem telefonu 81 536 58 58.
– Pneumokoki to bakterie, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia małych dzieci, do 5 roku życia, u których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony i gotowy do tego, by poradzić sobie ze zwalczeniem tak niebezpiecznych bakterii. Zakażenia pneumokokowe są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich jak: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Choroba może też rozwinąć się jako zakażenie inwazyjne w postaci zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, posocznicy zapalenia stawów, wsierdzia. Może dojść do niewydolności wielonarządowej, m.in. zaburzeń oddychania, krążenia, a w ich wyniku do śmierci.
W Polsce nosicielstwo pneumokoków jest powszechne. Wśród dzieci do 5 roku życia, przebywających w skupiskach takich jak żłobki czy przedszkola wynosi 80 – 98%. To bardzo niebezpieczna bakteria dla tej grupy oraz dla osób po 65. życia, u których z kolei z wiekiem spada odporność – mówi Dr n. med. Barbara Hasiec, Ordynator Dziecięcego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie.

– Samo nosicielstwo pneumokoków nie jest jednak powodem do zmartwień. Zagrożenie pojawia się w przypadku osłabienia organizmu chociażby w wyniku banalnej infekcji wirusowej, takiej jak grypa. Wówczas, i tak słaba odporność dziecka spada, co ułatwia pneumokokom wniknięcie do układu krwionośnego malucha, czyli inwazji. Z powodu rosnącej antybiotykooporności pneumokoków jedyną metodą zapobiegania groźnym zachorowaniom są szczepienia. Akcja realizowana w naszym województwie to ogromna szansa dla rodziców na zapewnienie potomstwu bezpłatnej ochrony. Szczepionka wywołuje sztuczną odporność czynną, podobną do naturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu lub chorobie. Jednak po co ryzykować zdrowie, a nawet życie dziecka – narażając je na przebycie choroby – skoro można zabezpieczyć je poprzez szczepienia, które są w tej chwili najbardziej skuteczną ochroną, a ponadto umożliwiają całkowite wyeliminowanie najbardziej zjadliwych bakterii, zmniejszają zachorowalność oraz redukują liczbę powikłań i zgonów. Zachęcam rodziców do konsultacji z lekarzem i skorzystania z możliwości jaką daje nasze województwo – kontynuuje dr Hasiec.

Lokalnie, skutecznie. Efekty szczepień

Jak pokazują doświadczenia kieleckie, korzyści z wprowadzania programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych są ogromne. W Kielcach, gdzie od 2006 r. Urząd Miasta realizuje program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 r.ż. – najpierw szczepionką 7-walentną, a potem jej szerszym odpowiednikiem 13-walentną – zaobserwowano w tej grupie spadek liczby hospitalizacji z powodu zapaleń płuc o ok. 70%. Dowodzi to skuteczności stosowanej szczepionki w redukcji pneumokokowego zapalenia płuc u dzieci, które jest obecnie najczęstszą przyczyną ich hospitalizacji. Szczepienia przeciwko pneumokokom spowodowały w Kielcach zmniejszenie się liczby szczepów opornych na antybiotyki z ok. 50% do 11%. Ma to też bardzo istotny wpływ na wynik leczenia zakażeń pneumokokowych.

– Decyzja dotycząca ochrony dzieci z województwa lubelskiego to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej jaką od lat staramy się realizować. Zdrowie naszych mieszkańców to kwestia priorytetowa. Bardzo się cieszymy, że nasze województwo realizuje tak ważne działania. Powinny być one wzorem dla innych. Szczepienia przeciwko pneumokokom są bardzo ważne nie tylko ze względu na położenie geograficzne regionu, ale również ze względu na wysoki stopień bezrobocia, niskie dochody, trudne warunki bytowe rodzin, wysokie nosicielstwo pneumokoków w grupach przedszkolnych oraz obserwowaną w ostatnim czasie migrację ludności. Szczepionka nie jest tania i często pozostaje poza zasięgiem finansowym młodych rodziców. Dlatego uważam, że należy wykorzystać wszystkie szanse, aby nasze dzieci miały zapewnioną maksymalną ochronę przed zakażeniami pneumokokowymi. Taką możliwość bezpłatnego zaszczepienia dziecka daje „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”. Zapraszamy rodziców i opiekunów do placówek szczepiących i do rozważenia możliwości zapewnienia ochrony swoim dzieciom – mówi dr Zofia Woźnica – pediatra, radna województwa lubelskiego, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na temat programu oraz adresy placówek szczepiących dostępne są na stronie www.luxmedlublin.pl oraz pod numerem telefonu 81 536 58 58.

(Tekst nadesłany)