„Nieuprawnione” niezadowolenie rolników na Jasnej Górze ?

6 września 2013
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Mając na uwadze konieczność zapewnienia polskim rolnikom równych szans na konkurencyjnym rynku unijnym, zapewnienia dochodu za ciężką pracę rolników, rolnictwo polskie powinno być dofinansowywane środkami przewidzianymi w budżecie unijnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, na równi z rolnikami z innych państw Unii Europejskiej, oraz dodatkowo znacznymi kwotami zapisanymi w budżecie krajowym.

Continue reading

Startuje rajd rowerowy Jastrzębiej Zdebrzy

5 września 2013

 

Fot. Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Fot. Tomasz Gaudnik/ Archiwum

W niedzielę (15 września) wystartuje VI Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”. W tym roku w gwiaździstym rajdzie pojedzie 13 grup rowerzystów. Jedna z grup pojedzie ze Szczebrzeszyna. Można się jeszcze zapisać.

Continue reading