EuroRenoma dla gminy Szczebrzeszyn

28 lutego 2013

Gmina Szczebrzeszyn została wyróżniona certyfikatem Euro Renoma, co daje prawo udziału w programie gospodarczo-konsumenckim „Europejski Rejestr Renomowanych”, który promuje i wspiera m.in. instytucje odznaczające się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierające swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Continue reading

Sekretarze zjadą do Szczebrzeszyna

20 lutego 2013

Na dwa dni (7 – 8 marca) do Szczebrzeszyna przyjadą sekretarze z samorządów województwa lubelskiego aby podczas Forum Sekretarzy Gmin Lubelszczyzny rozmawiać o sprawach, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy. Tegorocznymi tematami będą: Kontrola Zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Informacja Publiczna.

Continue reading