Turystyka: Szlak do pięciu zalewów

21 lutego 2012

Gmina Szczebrzeszyn, wraz z gminami : Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Radecznica, Sułów, Nielisz i Zwierzyniec podpisały z Województwem Lubelskim umowę na  dofinansowanie Projektu o nazwie ,,Pięć zalewów – morze atrakcji”, który jest realizowany w ramach unijnego projektu Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Kategorii III. Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Continue reading