Nawet 80 proc. bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność

4 stycznia 2019
Foto: Tomasz Gaudnik


Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, mogą przekształcić dotychczasowe użytkowanie wieczyste gruntów – w prawo własności. Podczas przekształcania gruntu należącego do Gminy Szczebrzeszyn we własność można otrzymać nawet 80 proc. bonifikatę, pod warunkiem, że opłata przekształceniowa zostanie wpłacona jednorazowo.


Continue reading